Rozhovor s Alešem Mrázem, manažerem úvěrového oddělení

Aleš Mráz je zkušený úvěrový specialista a současně zastává funkci vedoucího celého oddělení. Je tím nejpovolanějším člověkem pro dnešní rozhovor. V současnosti rozšiřuje tým úvěrových specialistů, proto jsme si na něj připravili několik zajímavých otázek. Dostanete dneska návod, jak se stát úspěšným řešitelem úvěrových potřeb našich klientů.

Aleši, v čem tě pozice úvěrového specialisty zaujala a rozhodl jsi se věnovat tomuto oboru?

Financování ve všech jeho podobách a variantách mě zajímalo už od střední školy. V jejím průběhu jsem absolvoval opakovaně odborné praxe v bance. Tyto odborné praxe vyústily v nabídku zaměstnání s možností dokončení vysokoškolského studia při zaměstnání, což jsem rád využil.

V rámci následného působení na obchodních pozicích, jsem měl možnost detailně poznávat mnohá průmyslová odvětví, výrobní procesy i služby poskytované klienty, se kterými jsem měl možnost spolupracovat. Právě toto poznávání spojené s hledáním vhodného řešení zahrnujícího celou paletu bankovních produktů a služeb, bylo tím hlavním motivem.

Na základě, čeho jsi zvolil CFG pro spolupráci?

O skupině CFG jsem se dozvěděl na základě doporučení. Základní informace jsem získal z veřejně dostupných zdrojů a následně osobně při pohovoru s vedením.

Už po prvním setkání s vedením jsem pochopil, že se jedná o stabilní a rozvíjející se finanční skupinu s širokým portfoliem produktů a služeb. Celkový rozsah jejích činností byl pro mě výzvou. Když se mi následně naskytla možnost aktivně se zapojit do jejich rozvoje, jak mi bylo při pohovoru nabídnuto, neváhal jsem a nabídku práce v CFG rád přijal.

V čem je agenda, resp. řešení specifické v porovnání s konkurencí?

V obecné rovině jsme vázání legislativou stejně jako jakákoliv jiná finanční instituce s licencí ČNB.

To na nás klade vysoké nároky jak v rámci interních procesů, tak i v rámci vlastního zpracování klientských žádostí. Nicméně právě ochota nalézt řešení a možnost flexibility v rámci daných možností, je jedním z hlavních benefitů naší finanční skupiny.

Svou podstatou se jedná o komplexní agendu, která zahrnuje široké spektrum dovedností a vědomostí. Jsme profesionálové od vlastního zahájení řešení daného případu až po jeho dokončení.

V rámci řešení obchodních případů využíváme široké spektrum zdrojů, informací a platforem, které jsme si částečně vyvinuli sami. Současně samozřejmě využíváme také saturované poskytovatele informací, které jsou základem pro kvalitní analytickou činnost.

V porovnání s konkurencí poskytujeme našim klientům komplexní služby s přidanou hodnotou. Klienty nejen vracíme zpět do života, ale jsme jim schopni poskytnout také součinnost při snižování objemu jejich závazků. Právě tento servis je jednou z mnoha oblastí, ve které je naše skupina na trhu nebankovního poskytování finančních prostředků výjimečná. Vynikáme tak před konkurencí.

Co tě na tvé práci nejvíce baví?

Široký rozsah činností, hledání řešení s možností nastavení velmi individuální cesty a vlastní přidaná hodnota tohoto řešení pro naše klienty. A také to, že žádný den není stejný.

To je zajímavé. Můžeš ještě prozradit, jak vypadá běžný pracovní den tvého týmu?

Běžný pracovní den vypadá tak, že ráno s týmem definujeme aktuální priority a řešíme konkrétní situace u rozpracovaných případů. Následně se už všichni individuálně věnujeme řešení přidělených obchodních případů. Ty samozřejmě v případě potřeby v průběhu dne konzultujeme s cílem nalézt optimální řešení.

Oběd je možné řešit jak návštěvou některé z mnoha blízkých restaurací, nebo přímo v našem vlastním zázemí. V průběhu dne máme možnost využívat připravené občerstvení nebo kvalitní kávu.

Odpolední část dne svým obsahem navazuje na tu dopolední, tedy opět individuálně řešíme přidělené obchodní případy podle stanovených priorit. Komunikujeme s externími partnery a také s dalšími odděleními.

Patří mezi ně analytické oddělení, které pro nás připravuje nejen předběžné interní stanovení tržní hodnoty navrhovaného zajištění, ale také vyhodnocuje bonitu našich klientů.

Dále je to právní oddělení, které pro nás zajišťuje smluvní dokumentaci a součinnost v případech, kdy je třeba získat kvalifikovaný právní názor.

Jaké vlastnosti a zkušenosti jsou největším předpokladem úspěchu na této pozici?

Úspěšným může být každý nově příchozí kolega působící v naší skupině, nebo konkrétně v mém oddělení. Důležitý je zájem o práci, vytrvalost, ochota učit se novým věcem a všeobecný zájem o lidi.

Zkušenosti jako takové jsou samozřejmě výhodou. Právě komplexnost vykonávaných činností může z každého nového kolegy, který se podílí na jejich realizaci, udělat specialistu. Ten je pak schopný rychle a přesně vyhodnotit situaci a navrhnout vhodné řešení, ideálně ve více variantách.

Co nové kolegy čeká v prvních týdnech spolupráce?

V závislosti na rozsahu zkušeností nových kolegů samozřejmě první dny probíhají v duchu seznamování se s novým prostředím a zejména s možnostmi, které jsme schopni v rámci řešení aplikovat.

Přísun nových informací je značný, stejně tak i rozsah kombinací v rámci daného řešení. Nicméně i zcela neznalý kolega má oporu nejen ve mě, ale také u dalších kolegů, se kterými v průběhu dne řešíme veškeré případy ad hoc.

V rámci týmové spolupráce mají všichni členové týmu možnost zdokonalovat se zcela přirozeným způsobem. Mohou prohlubovat své znalosti, ale zejména nabyté zkušenosti aplikovat do jimi řešených obchodních případů.

Nikdo z kolegů mého týmu není na nic sám. Jako tým pracujeme, jako tým hledáme řešení a jako tým se profilujeme také navenek, a ať už v rámci naší skupiny nebo vně.

Jaká jsou tvá pracovní předsevzetí pro tento rok a celkové vize/směřování tvého oddělení?

Nedávám si jakékoliv konkrétní předsevzetí k nějakému datu, protože pokud chce člověk něčeho dosáhnout, případně ve svém životě něco změnit/doplnit, začít je možné kdykoliv. A bez ohledu na to, zda se jedná o poslední nebo první den v roce.

V oblasti pracovní, pokud budeme hovořit o předsevzetí, resp. lépe řečeno o cílech, je mým osobním cílem vychování a saturování samostatného týmu specialistů. Takových specialistů, kteří jsou schopni řešit vše samostatně, a to i ty nejnáročnější obchodní případy.

Co bys poradil člověku, který uvažuje o pozici úvěrového specialisty v CFG?

Specialistou či odborníkem obecně, se člověk nerodí, ale stává. První radou tedy je, aby člověk neočekával, že se něco stane samo, že se z ničeho udělá něco, aniž by se o to člověk přičinil vlastní aktivitou.

Zaměstnání v CFG je výzvou v mnoha ohledech a v mnoha rovinách. Stejně jako v životě se ani v CFG žádná výzva nepřekoná sama, proto je v počátku důležité ujistit sám sebe, kam směřuji a co/čeho chci dosáhnout. Zájemce by měl být připraven a ochoten dosáhnout osobních či společných cílů. Měl by vynaložit potřebné množství energie, času, dovedností a současně se nebát projevit. Dále přinášet nové myšlenky a náměty, jak zlepšit naše služby, protože vždy je co zlepšovat a zdokonalovat.

Aktuálně máme otevřenou pozici Úvěrový specialista pro zajištěné produkty. V případě zájmu nám zašlete své CV nebo se ozvěte přímo Katarína Rytířová.

Aleš Mráz, Katarína Rytířová

Další články

Benefit, který oceňuje celý tým!

Občerstvení na pracovišti je často v inzerátech považováno za klišé. U nás tě však přesvědčíme o opaku. 😉 Káva, čaj a čokolády jsou u nás opravdu

Návrat do financí

V dubnu jsme v našemu týmu přivítali nového člena – zkušeného a úspěšného obchodního ředitele Jardu Krále. Jsme moc rádi, že nám pomůže měnit svět financí a

NENAŠEL JSI POZICI, KTERÁ BY TĚ ZAUJALA?

Pošli nám svůj životopis a my se ti ozveme, když se pro tebe něco zajímavého objeví.